หน้าแรก > Windows > วิธีแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Vista

วิธีแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Vista


ารสนับสนุน Windows Vista ที่ไม่มีการติดตั้ง Service Pack ไว้มีวันที่สิ้นสุดในวันที่ 13 เมษายน 2553 ในการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าเว็บนี้ของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น (http://windows.microsoft.com/th-th/windows/help/end-support-windows-xp-sp2-windows-vista-without-service-packs?os=xp)

เนื้อหาบนหน้านี้

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เมื่อคุณพยายามใช้คีย์แบบเปิดใช้งานได้หลายครั้ง (MAK) หรือบริการการจัดการคีย์ (KM…

เมื่อคุณพยายามใช้คีย์แบบเปิดใช้งานได้หลายครั้ง (MAK) หรือบริการการจัดการคีย์ (KMS) เพื่อใช้การเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด บทความนี้จะอธิบายวิธีแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้

กลับไปด้านบน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004C001 อาการเมื่อคุณพยายามใช้ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ต…

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004C001
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004C001
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้ระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า MAK ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบว่าคีย์ที่ใช้เป็น MAK ที่ Microsoft ให้ไว้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า MAK ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลของ PA

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004C003
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004C003
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้ระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นถูกบล็อก

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า MAK ถูกบล็อกในเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลของ PA เพื่อรับ MAK ใหม่ แล้วจึงติดตั้งและเปิดใช้งานระบบ

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004B100
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004B100
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้ระบุว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าระบบไม่สนับสนุน MAK

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบว่า MAK ที่ใช้เป็น MAK ที่ Microsoft ให้ไว้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า MAK ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลของ PA

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004C008
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004C008
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้ระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคีย์ KMS เกินขีดจำกัดการเปิดใช้งาน คีย์ KMS จะเปิดใช้งานได้ถึง 10 ครั้งในคอมพิวเตอร์หกเครื่อง

วิธีแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณต้องการจำนวนการเปิดใช้งานมากขึ้น โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลของ PA

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004C020
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004C020
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้รายงานว่ารหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมากได้เกินขีดจำกัดจำนวนครั้งสูงสุดในการเปิดใช้งานแล้ว

สาเหตุ

MAK เกินขีดจำกัดการเปิดใช้งานแล้ว จากการออกแบบ MAK สามารถเปิดใช้งานได้ในจำนวนที่จำกัด

วิธีแก้ไขปัญหา

โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลของ PA เพื่อรับ MAK ใหม่ หรือเพื่อเพิ่มขีดจำกัดการเปิดใช้งานใน MAK ที่มีอยู่

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004C021
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004C021
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้รายงานว่าเกินขีดจำกัดเพิ่มเติมของรหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมากแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า MAK เกินขีดจำกัดการเปิดใช้งาน จากการออกแบบ MAK สามารถเปิดใช้งานได้ในจำนวนที่จำกัด

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลของ PA เพื่อรับ MAK ใหม่ หรือเพื่อเพิ่มขีดจำกัดการเปิดใช้งานใน MAK ที่มีอยู่

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F009
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F009
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าช่วงเวลาผ่อนผันหมดอายุแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าช่วงเวลาผ่อนผันหมดอายุก่อนเปิดใช้งานระบบ ในขณะนี้ ระบบจะอยู่ในโหมดการลดฟังก์ชันการทำงาน (RFM)

วิธีแก้ไขปัญหา

ให้ทำตามแนวทางการกู้คืน RFM ใน คู่มือแบบทีละขั้นตอนของ Volume Activation 2.0 เมื่อต้องการรับคู่มือนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb335288.aspx (http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb335288.aspx)

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F00F
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK ไคลเอ็นต์ KMS หรือโฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F00F
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานการผูกรหัสฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับเกินกว่าที่จะรับได้

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไป หรือถ้ามีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ในกรณีที่คุณใช้ MAK ให้เปิดใช้งานระบบอีกครั้งในระหว่างช่วงเวลาผ่อนผัน "เกินเกณฑ์สูงสุด" ด้วยการใช้การเปิดใช้งานออนไลน์หรือการเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ในกรณีที่คุณใช้ KMS ให้เริ่มคอมพิวเตอร์อีกครั้ง หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER:

slmgr.vbs -ato

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F014
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK หรือไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F014
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าไม่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ในระบบ

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK หรือติดตั้งคีย์ KMS ที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในสื่อสำหรับการติดตั้ง:

Sources\Pid.txt

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F02C
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ MAK หรือไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F02C
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้รายงานว่ารูปแบบสำหรับข้อมูลการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าระบบตรวจพบว่าข้อมูลที่คุณป้อนในระหว่างการเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่าป้อนรหัสการยืนยันถูกต้องแล้ว

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F035
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS หรือโฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F035
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นจำนวนมากได้ ระบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นจำนวนมากต้องการการปรับรุ่นจากระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือใช้หมายเลขชนิดอื่น

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากรุ่นการใช้งานจำนวนมากมีการอนุญาตให้ใช้ปรับรุ่นเท่านั้น ระบบไม่สนับสนุนการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานแบบหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Microsoft รุ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วจึงติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานแบบหลายเครื่องอีกครั้ง

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F038
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F038
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ จำนวนครั้งที่รายงานโดย Key Management Service (KMS) ของคุณนั้นไม่เพียงพอ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าจำนวนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ในโฮสต์ KMS มีไม่เพียงพอ ต้องมีคอมพิวเตอร์ 25 เครื่องในพูล KMS เป็นอย่างต่ำ

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์ไปที่พูล KMS เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ KMS ได้ เมื่อต้องการทราบจำนวนคอมพิวเตอร์ในพูล KMS บนโฮสต์ KMS ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในพร้อมท์คำสั่ง:

Slmgr.vbs -dli

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F039
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F039
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Key Management Service (KMS) ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการติดตั้งโฮสต์ KMS และไม่ได้เปิดใช้งานโฮสต์ KMS

วิธีแก้ไขปัญหา

ใช้การเปิดใช้งานทางออนไลน์หรือการเปิดใช้งานทางโทรศัพท์เพื่อเปิดใช้งานโฮสต์ KMS

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F041
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F041
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ระบุว่า Key Management Service (KMS) ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน KMS จำเป็นต้องถูกเปิดใช้งาน

สาเหตุ

โฮสต์ KMS ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน

วิธีแก้ไขปัญหา

ใช้การเปิดใช้งานทางออนไลน์หรือการเปิดใช้งานทางโทรศัพท์เพื่อเปิดใช้งานโฮสต์ KMS

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F042
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F042
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ระบุว่า Key Management Service (KMS) ที่ระบุไม่สามารถใช้ได้

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไคลเอ็นต์ KMS และโฮสต์ KMS ไม่ตรงกัน

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่าไม่มีการเปิดใช้งานรุ่นเบต้าของไคลเอ็นต์ KMS โดยโฮสต์ KMS รุ่นที่นำออกใช้ หรือตรวจสอบว่าไม่มีการเปิดใช้งานรุ่นที่นำออกใช้ของไคลเอ็นต์ KMS โดยโฮสต์ KMS รุ่นเบต้า

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F050
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ KMS ไคลเอ็นต์ KMS หรือ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F050
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าป้อนคีย์ KMS ไม่ถูกต้อง และปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการป้อนคีย์สำหรับรุ่นเบต้าของระบบปฏิบัติการเมื่อคุณใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นที่นำออกใช้

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งคีย์ KMS ที่เหมาะสมใน Windows รุ่นที่สอดคล้องกัน ตรวจสอบว่าป้อนคีย์ถูกต้องแล้ว ถ้าคุณคัดลอกและวางคีย์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้เส้นประยาว (—) แทนเส้นประสั้น (-) ในคีย์

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F051
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ KMS หรือ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F051
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกบล็อก

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ในเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานถูกบล็อกโดย Microsoft

วิธีแก้ไขปัญหา

รับ MAK ใหม่หรือคีย์ KMS ใหม่ ติดตั้งคีย์ใหม่ในระบบ แล้วเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F064
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F064
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้หมดอายุแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า Windows Genuine Advantage ระบุว่าระบบไม่ใช่ของแท้

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามแนวทางการกู้คืน RFM ที่ไม่ใช่ของแท้ ใน คู่มือแบบทีละขั้นตอนของ Volume Activation 2.0 เมื่อต้องการรับคู่มือ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb335288.aspx (http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb335288.aspx)

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F065
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ KMS หรือ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F065
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าโปรแกรมประยุกต์ถูกเรียกใช้ในช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้ที่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า Windows Genuine Advantage ระบุว่าระบบไม่ใช่ของแท้ ระบบจะยังคงทำงานต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้รับและติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท้ แล้วเปิดใช้งานระบบในระหว่างช่วงเวลาผ่อนผัน ในช่วงสิ้นสุดช่วงเวลาผ่อนผัน ระบบจะทำงานในโหมด RFM สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F066
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ MAK หรือไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F066
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าไม่พบผลิตภัณฑ์ SKU

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการใช้สื่อสำหรับการใช้งานแบบหลายเครื่องกับคีย์ที่ไม่ใช่สำหรับการใช้งานแบบหลายเครื่อง

วิธีแก้ไขปัญหา

จับคู่หมายเลขผลิตภัณฑ์กับรุ่นของระบบปฏิบัติการให้ตรงกัน โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลของ PA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F068
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้โฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F068
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ตรวจพบว่ากำลังทำงานอยู่ในเครื่องเสมือน บริการการจัดการคีย์ (KMS) ไม่ได้รับการสนับสนุนในโหมดนี้

สาเหตุ

KMS สำหรับระบบปฏิบัติการนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในเครื่องเสมือน (VM)

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการภายนอกสภาพแวดล้อมการทำงาน VM

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F069 หรือ 0xC004F06C
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0xC004F069
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Key Management Service (KMS) ระบุว่าการประทับเวลาที่ร้องขอไม่ถูกต้อง

หรือ

0xC004F06C
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Key Management Service (KMS) ระบุว่าการประทับเวลาที่ร้องขอไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเวลาระบบบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์แตกต่างจากเวลาระบบบนโฮสต์ KMS

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปลี่ยนเวลาบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์เพื่อให้ตรงกับเวลาบนโฮสต์ KMS เราขอแนะนำให้คุณใช้แหล่งเวลาของ Network Time Protocol (NTP) หรือบริการไดเรกทอรี Active Directory เพื่อซิงค์เวลาระหว่างคอมพิวเตอร์ ระบบจะใช้เวลาร่วมกันระหว่างโฮสต์ KMS และคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) โซนเวลาที่ตั้งค่าไว้ในคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์จะไม่มีผลกับการซิงโครไนส์

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0x80070005
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้โฮสต์ KMS ไคลเอ็นต์ KMS หรือ MAK เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0x80070005
การเข้าถึงที่ถูกปฏิเสธการกระทำที่ร้องขอต้องการการยกระดับสิทธิ

สาเหตุ

ปัญหาจะนี้เกิดขึ้นถ้า User Access Control (UAC) ไม่อนุญาตให้กระบวนการเปิดใช้งานทำงานในพร้อมท์คำสั่งที่ไม่ได้ยกระดับ

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนนี้:

  1. คลิก Start คลิก All Programs คลิก Accessories คลิกขวาที่ Command Prompt แล้วคลิกที่ Run as
  2. คลิก The following user แล้วเลือก Administrator ในรายการ User name
  3. คลิก ตกลง
  4. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:

    slmgr.vbs

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0x8007232A
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้โฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0x8007232A
เซิร์ฟเวอร์ DNS ล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าระบบเกิดปัญหาเครือข่ายหรือปัญหา Domain Name System (DNS)

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้แก้ไขปัญหาเครือข่ายและปัญหา DNS

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0x8007232B
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0x8007232B
ไม่มีชื่อ DNS

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไคลเอ็นต์ KMS ไม่พบระเบียนทรัพยากร KMS SRV ใน DNS

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ต่อไปนี้:

929826 (http://support.microsoft.com/kb/929826/ ) ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 หรือ Windows Server 2008: "รหัส 0x8007232b"

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0x800706BA
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0x800706BA
เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่าการตั้งค่าไฟร์วอลล์ในโฮสต์ KMS หรือระเบียน DNS SRV เก่าแล้ว ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ระหว่างการติดตั้ง และคุณพยายามที่จะเปิดใช้งานระบบ

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฮสต์ KMS มีสิทธิ์เข้าถึงไฟร์วอลล์ในโฮสต์ KMS หรือโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียน SRV ชี้ไปที่โฮสต์ KMS ที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0x8007251D
อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ไคลเอ็นต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0x8007251D
ไม่พบระเบียนสำหรับการค้นหา DNS

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไคลเอ็นต์ KMS ไม่พบระเบียนทรัพยากร KMS SRV ใน DNS

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและปัญหา DNS
สาเหตุ: วิธีแก้ไขปัญหา: เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังที่อภิปรายไว้ใน KB 929826

กลับไปด้านบน

รหัสข้อผิดพลาด 0x80092328
อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ KMS คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

0x80092328 ไม่มีชื่อ DNS

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไคลเอ็นต์ KMS ไม่พบระเบียนทรัพยากร KMS SRV ใน DNS

วิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ต่อไปนี้:

929826 (http://support.microsoft.com/kb/929826/ ) ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 หรือ Windows Server 2008: "รหัส 0x8007232b"

กลับไปด้านบน

 

อ้างอิงจาก : http://support.microsoft.com/kb/938450

หมวดหมู่:Windows
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: