หน้าแรก > Android, Mobile, NEWS IT, Uncategorized > Downgrade Root S-ON,S-OFF HTC Aria, Desire และ Wildfire

Downgrade Root S-ON,S-OFF HTC Aria, Desire และ Wildfire


กราฟ
ถ้าคุณจะทำการ Root คุณควรถอนโปรแกรม HTC SYNC
*** การทำมีความเสี่ยง ผม ทางเว็บต่างๆ และศูนย์ HTC ไม่สามารถรับผิดชอบ มือถือของท่านได้ มือถือของท่านจะหมดประกันทันที ท่านเลือกที่จะเสี่ยง ผมไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผมเพียงแค่แนะนำการรูทและการอัปรอมเท่านั้น ***
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. มือถือ HTC Wildfire
2. คอมพิวเตอร์ Windows XP , Windows 7
3. สาย Sync USB ระหว่างมือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์
4. Micro SD Card 2GB ขึ้นไป (Fat32)
ติดตั้งไดร์เวอร์ USB Drivers Download USB Drivers (ที่นี่)
clip_image002[6] My Computer > เลือก Properties > เลือก Manage > เลือก Device Manager >
clip_image002[8] คลิกที่ Android 1.0 เลือก Update Driver…
clip_image002[10] เลือก No, not this time
clip_image002[12] เลือก Install from a list or specfic location (Advanced) คลิก Next
clip_image002[14] Browse ไปที่ Driver android-usb-driver.zip ตามที่เราโหลดมาแล้วแตกไฟล์ คลิก Next
clip_image002[16] Windows จะทำการลงไดร์เวอร์
clip_image002[18] คลิก Finish
การเชื่อมต่อ Android USB Devices
Devi 1. Set Usb Debugging 2. Set Allow Mock Locations 3. Set Unknown Sources 4. Set Disk Drive หมายเหตุ ถ้าทำการ S-OFF หรือ S-ON ควรทำการเซตทุกครั้ง
1. Settings > Connect to PC > Default Connection Type > Disk Drive
2. Settings > Applications > Development > Usb Debugging
3. Settings > Applications > Development > Unknown Sources
clip_image002[20]  
clip_image002[16] clip_image002[18]
วิธีการทำ HBOOT 1.01.0002 S-ON เป็น 1.01.0001 S-ON
clip_image001 Download Buzz Downgrade (ที่นี่) คลาย ZIP จะได้ดังภาพ
clip_image002[24]
clip_image002[26] ให้เสียบสาย USB HTC เข้ากับ Computer
Goldcard05
1. Settings > Applications > Development > Usb Debugging และ Unknown Sources
2. Settings > Connect to PC > Default Connection Type > Disk Drive
3. คลิก Batch File ชื่อ Step1.bat
4. Get CID นำ Code ไปใส่ในเว็บ RevSkills (ที่นี่)
clip_image001[4] 5. ใส่ข้อมูล E-mail ส่วนตัว และข้อมูลที่สำคัญให้เรียบร้อย กดปุ่ม Generate Goldcard! รอสักครู่ เปิด E-mail ส่วนตัว จะได้ไฟล์ Goldcard.img ขนาด 1M
6. HTC MMC: กดปุ่ม Refresh และเลือกใน SD-Card(Fat32)
7. เรียกไฟล์ Goldcard.img ที่ได้จาก Email ส่วนตัว
8. กดปุ่ม Patch MMC
9. จะขึ้นหน้าต่าง All Done(Success (Drive:\)is now a Gold Card) กดปุ่ม OK
เสร็จขั้นตอนการใช้ Goldcard
clip_image001[6] คลิก Batch File ชื่อ Step2.bat รอสักครู่ 10-15 นาที
clip_image002[30] UpRom นอก หน้าจอมือถือจะเปลี่ยนเป็นดังภาพ
มือถือจะ Restart เข้าสู่ HBoot อีกรอบ จะเป็น HBoot 1.01.0001 เป็น S-ON
วิธีการทำ HBOOT 1.01.0001 S-ON เป็น 6.01.1002 S-OFF
เปิดเครื่องมือถือ เข้าไป Set พร้อมเชื่อมสาย USB ต่อกับ Computer
1. Settings > Applications > Development > Usb Debugging และ Unknown Sources
2. Settings > Connect to PC > Default Connection Type > Disk Drive
Alpharevx Download Revolutionary
(ที่นี่) คลาย ZIP จะได้ดังภาพ
clip_image001[16] คลิกโปรแกรม alpharevx.exe
a07 ให้ Gen Serial จากเว็บ AlphaRev (ที่นี่)
clip_image001[12] อย่าปิดหน้าต่างของเว็บเด็ดขาด ให้เปิดทิ้งไว้ จะมีหน้าต่างตามตัวอย่างขึ้นมา
clip_image001[14] เมื่อได้คีย์มาแล้วให้จดเอาไว้ หรือจะ Capture เอาไว้ก็ได้ครับ
clip_image001[18] นำคีย์มาป้อนที่หน้า cmd ที่เราเปิดค้าเอาไว้ (ป้อนให้ถูกนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่)
clip_image001[10] รอสักครู่
clip_image002[32] เข้าสู่ Fastboot USB HBoot จะเปลี่ยนเป็น 6.01.1002 เป็น S-OFF
ถ้าตอบ Y จะมีการ Download ClockworkMod
ให้ตอบ N ออกโปรแกรม
วิธีการทำ HBOOT 6.01.1002 S-OFF เป็น 1.01.0001 S-ON
เปิดเครื่องมือถือ เข้าไป Set พร้อมเชื่อมสาย USB ต่อกับ Computer
1. Settings > Applications > Development > Usb Debugging และ Unknown Sources
2. Settings > Connect to PC > Default Connection Type > Disk Drive
Fastboot Download Fast Boot (ที่นี่) คลาย ZIP จะได้ดังภาพ (ควรจะนำ Folder Fast Boot ไปไว้ในไดร์ C:\)
clip_image002[34] เปิด DOS (ถ้าเป็น Windows 7 หรือ Windows Vista ให้คลิกขวาเลือก Administrator)ถ้ายังไม่ได้ ให้ทำการ Hboot โดยกดปุ่มลดเสียงเปิดเครื่อง แล้วเลือก Fastboot USB แล้วเปิดโปรแกรม Fastboot.exe อีกครั้ง
พิมพ์ CD\ Enter จะขี้น C:\
พิมพ์ CD Fastboot จะขี้น C:\fastboot\
พิมพ์ fastboot oem mb 9C068490 1 30 (รอสักครู่) จะขี้นว่า … OKAY
พิมพ์ fastboot flash hboot hboot_buzz_7225_1.01.0001.nb0 (รอสักครู่) จะขี้นว่าsending ‘hboot’ (512 KB)… OKAY writing ‘hboot’… OKAY
HBoot จะเปลี่ยนเป็น 1.01.0001 เป็น S-ON
วิธีการทำ HBOOT 1.01.0001 S-ON เป็น 1.01.0001 S-OFF
เปิดเครื่องมือถือ เข้าไป Set พร้อมเชื่อมสาย USB ต่อกับ Computer
1. Settings > Applications > Development > Usb Debugging และ Unknown Sources
2. Settings > Connect to PC > Default Connection Type > Disk Drive
Alpharevx Download Revolutionary (ที่นี่) คลาย ZIP จะได้ดังภาพ
clip_image001[16] คลิกโปรแกรม alpharevx.exe
a07 ให้ Gen Serial จากเว็บ AlphaRev (ที่นี่)
clip_image001[12] อย่าปิดหน้าต่างของเว็บเด็ดขาด ให้เปิดทิ้งไว้ จะมีหน้าต่างตามตัวอย่างขึ้นมา
clip_image001[14] เมื่อได้คีย์มาแล้วให้จดเอาไว้ หรือจะ Capture เอาไว้ก็ได้ครับ
clip_image001[18] นำคีย์มาป้อนที่หน้า cmd ที่เราเปิดค้าเอาไว้ (ป้อนให้ถูกนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่)
clip_image001[10] รอสักครู่
clip_image002[32] เข้าสู่ Fastboot USB HBoot จะเปลี่ยนเป็น 1.01.0001 เป็น S-OFF
ถ้าตอบ Y จะมีการ Download ClockworkMod
ให้ตอบ N ออกโปรแกรม
วิธีการทำ HBOOT 1.01.0001 S-OFF เป็น 1.01.0001 S-ON
เปิดเครื่องมือถือ เข้าไป Set พร้อมเชื่อมสาย USB ต่อกับ Computer
1. Settings > Applications > Development > Usb Debugging และ Unknown Sources
2. Settings > Connect to PC > Default Connection Type > Disk Drive
Fastboot Download Fast Boot (ที่นี่) คลาย ZIP จะได้ดังภาพ (ควรจะนำ Folder Fast Boot ไปไว้ในไดร์ C:\)
clip_image002[34] เปิด DOS (ถ้าเป็น Windows 7 หรือ Windows Vista ให้คลิกขวาเลือก Administrator)ถ้ายังไม่ได้ ให้ทำการ Hboot โดยกดปุ่มลดเสียงเปิดเครื่อง แล้วเลือก Fastboot USB แล้วเปิดโปรแกรม Fastboot.exe อีกครั้ง
พิมพ์ CD\ Enter จะขี้น C:\
พิมพ์ CD Fastboot จะขี้น C:\fastboot\
พิมพ์ fastboot oem mb 9C068490 1 30 (รอสักครู่) จะขี้นว่า … OKAY
พิมพ์ fastboot flash hboot hboot_buzz_7225_1.01.0001.nb0 (รอสักครู่) จะขี้นว่าsending ‘hboot’ (512 KB)… OKAY writing ‘hboot’… OKAY
HBoot จะเปลี่ยนเป็น 1.01.0001 เป็น S-ON
วิธีการทำ HBOOT 1.01.0001 S-ON เป็น 1.01.0002 S-ON
Download ROM ศูนย์ HTC
12-HTC Wildfire V.1.25.707.1 Android 2.1
File 1 : RomWildfireFile1
File 2 : RomWildfireFile2
File 3 : RomWildfireFile3
File 4 : RomWildfireFile4
File 5 : RomWildfireFile5
11-HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1
File 1 : RomWildfireFile1
File 2 : RomWildfireFile2
File 3 : RomWildfireFile3
File 4 : RomWildfireFile4
File 5 : RomWildfireFile5
นำไฟล์ PC49IMG.ZIP ไปไว้ใน SD Card (Fat32)
กดปุ่มลดเสียงค้างแล้วเปิดเครื่อง
sam9925 เข้าสู่ Hboot แต่ต้องเป็น Hboot 1.01.0001 S-ON ก่อนครับ
จะมีคำถามว่า Do you want to start update? ตอบ Yes (รอสักครู่ 10-15 นาที และReboot)
HBoot จะเปลี่ยนเป็น 1.01.0002 เป็น S-ON เครื่องมือถือของคุณก็จะเป็นเครื่องศูนย์แล้วครับ
Download File Update.zip (ที่นี่)
การติดตั้ง SuperUser
Download โปรแกรม SuperUser (ที่นี่) ประมาณ 289.79KB
Download โปรแกรม PC49IMG.ZIP (ที่นี่) ประมาณ 3.49MB
ส่วน HTC Aria, Desire ผมไม่ทราบนะ
1.นำไฟล์ Boot(PC49IMG.ZIP) และ Su-2.3.6.1-ef-signed.zip ไปไว้ใน SDCard
2.ให้ปิดเครื่อง กดปุ่มลดเสียง + เปิดเครื่อง (รอสักครู่)
3.จะมีคำถามว่า Do you want to start update? ตอบ Yes (รอสักครู่และReboot)
4.และไป Rename PC49IMGX.ZIP (อะไรก็ได้)
5.ให้ปิดเครื่อง กดปุ่มลดเสียง + เปิดเครื่อง อีกครั้ง (รอสักครู่)
6.เลือกเมนู Recovery กดปุ่ม Power
7.จะขึ้นชื่อว่า ClockworkMod Recovery v3.0.0.6
clip_image002[22] 8.ไปเมนู install zip from Sdcard กดปุ่ม OK
clip_image002[24] 9.เลือก Choose zip from Sdcard กดปุ่ม OK
10. เลือกไฟล์ Su-2.3.6.1-ef-signed.zip กดปุ่ม OK
11. จะมีคำว่า Install su-2.3.6.1-ef-si.. กดปุ่ม OK (รอสักครู่และก็ Restart )
ติดตั้งโปรแกรม Es File Explorer และกำหนดสิทธิ์ให้เป็น Admin
ลงโปรแกรม Superuser เรียบร้อยแล้ว ให้ลงโปรแกรม App Es File Explorer ได้จาก Market Android
Page01_root Page01
Page02 เปิดโปรแกรม ES File Explorer
Page03 ไปที่ Settings
ไปคลิก Root Explorer และ Mount File System
Page06 Page04
กดปุ่ม Yes และ Allow
Page05 Page02_root
แค่นี้ คุณสามารถลง Rom CyanogenMod 7 หรือ เพิ่ม แก้ไข ลบ App ออกตามที่ต้องการ
หมายเหตุ จะลบไฟล์อะไรศึกษาให้ดีก่อนครับ มิฉะนั้น คุณอาจจะได้ลง Rom ใหม่
การติดตั้ง Rom CyanogenMod 7
ให้ลง App ROM Manager ได้จาก Market Android
Rom01 Rom02
Rom03 Rom04
Rom05 Rom06
หลังจากเปลี่ยนเป็น Rom CyanogenMod แล้วให้ Update Google apps gapps-gb-20110307-signed.zip (ที่นี่) แล้วทำการติดตั้งคลาย SuperUser เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 5 เป็นต้นไป แต่เลือกไฟล์ gapps-gb-20110307-signed.zip แทนครับ ถ้าคุณไม่ Update gapps คุณจะไม่มี App Market Android และอื่นๆ
Jul 27, 2011

HTC Wildfire Custom ROM List

*This list of Froyo custom ROM is only for HTC Wildfire (Buzz)* *Flash your device at your own risk*
(07/04/2011) [SS] DK Custom Froyo V4.5.1 (2.2.1) (ที่นี่)
(06/27/2011) [SS] RUYMANCA MOD V7.2 (ที่นี่)
(06/26/2011) [SS] CyanogenMod V7.1 RC1 (2.3.4) (ที่นี่)
(06/26/2011) [SS] LotusMod V1.1 Beta (2.3.4)  (ที่นี่)
(06/22/2011) [SS] Wild_eye 1.0 (2.3.4) (ที่นี่)
(06/11/2011) [SS] JOKERsDROID 4.2  (ที่นี่)
(06/01/2011) [SS] RUYMANCA V7.1 (ที่นี่)
(04/23/2011) [SS] RemPuzzleRom 0.4 (2.2.1) (ที่นี่)
(04/15/2011) [SS] AeroFire v0.4 (2.2.1) (ที่นี่)
(04/14/2011) [SS] ImPrOS v1.3 (ที่นี่)
(03/05/2011) [SS] WildPuzzleROM (2.3.2)  (ที่นี่)
*Most source links are from xda-developers forum*

Permalink: http://goo.gl/4emSk

V.2.24.707.1 Password : computernpsandroid  (คำตอบอยู่ที่นี่ครับ)

 
ขอขอบคุณ
HTCthailand
xda-developers
thaiandroidphone
pdamobiz
k-boxteam
navthai
นำเสนอโดย พูลลาภ ชุ่มชื่นจิตร
ผมได้มีการเรียบเรียงข้อมูลใหม่ อาจจะมีข้อมูลบางอย่างผิดพลาดไปบาง จึงต้องขออภัย ณ ที่นี้ครับ ณ วันที่ 2011-09-18
 
 
ขอบคุณมากๆ ครับ ที่ช่วย Vote ครั้งนี้
ใครอยากได้ Rom HTC รุ่นใด กรุณาตอบกระทู้ก่อนครับ
ควรใข้โปรแกรม Orbit ช่วยโหลดครับ
ตรวจสอบสถานะแบตเตอร์รี่ กดโทรออก *#*#4636#*#*
โปรแกรม App SetCPU สามารถ Download ได้ (ที่นี่)เฉพาะ Root แล้วเท่านั้น
หมวดหมู่:Android, Mobile, NEWS IT, Uncategorized ป้ายกำกับ:, ,
 1. 21/09/2011 ที่ 16:55

  ขอพาสแตกไฟล์หน่อยครับ Dtac@live.com

 2. oat
  21/09/2011 ที่ 17:09

  ขอพาสแตกไฟล์หน่อยครับ

 3. 29/09/2011 ที่ 19:20

  รบกวนขอพาสด้วยครับผม

 4. 29/09/2011 ที่ 19:32

  รบกวนขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ ของ HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1 อ่ะครับ
  natee1985@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

 5. 01/10/2011 ที่ 13:02

  รบกวนขอพาสด้วยครับผม HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1
  mrraider@hotmail.co.th ครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 6. 01/10/2011 ที่ 17:39

  Kittitat Panpream (@MrRaiderTha) :

  รบกวนขอพาสด้วยครับผม HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1
  mrraider@hotmail.co.th ครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  #7 เรียบร้อยแล้วครับ

 7. 01/10/2011 ที่ 21:40

  ทำไมขั้นตอนนี้ วิธีการทำ HBOOT 1.01.0001 S-ON เป็น 1.01.0002 S-ON ขอผมมันขึ้นว่า
  Main Version is older! update fail! Press to reboot. อะครับ

  รบกวนผู้รู้ด้วยครับ T^T

 8. 01/10/2011 ที่ 22:49

  Kittitat Panpream (@MrRaiderTha) :

  ทำไมขั้นตอนนี้ วิธีการทำ HBOOT 1.01.0001 S-ON เป็น 1.01.0002 S-ON ขอผมมันขึ้นว่า
  Main Version is older! update fail! Press to reboot. อะครับ

  รบกวนผู้รู้ด้วยครับ T^T

  ขณะนี้ OS มือถือเป็น Android Version อะไรครับ และเคย Root มาก่อนหรือเปล่า

 9. waranya
  04/10/2011 ที่ 20:28

  ขอพาสแตกไฟล์ด้วยนะคะ otaokata26@hotmail.com

 10. 04/10/2011 ที่ 21:08

  ขอพาสหน่อยนะคะ

 11. 06/10/2011 ที่ 08:55

  waranya :

  ขอพาสแตกไฟล์ด้วยนะคะ otaokata26@hotmail.com

  #12 เรียบร้อยแล้วครับ

 12. เอ๊าฟ์
  07/10/2011 ที่ 13:56

  พอพาสด้วยฮะ aowfa_ppp@hotmail.com

 13. 07/10/2011 ที่ 14:14

  เอ๊าฟ์ :

  พอพาสด้วยฮะ aowfa_ppp@hotmail.com

  #14 เรียบร้อยแล้วครับ

 14. zoro
  15/10/2011 ที่ 23:18

  ขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ kittiwannasiri@gmail.com

 15. saranyoo
  16/10/2011 ที่ 00:33

  พอพาสด้วยครับ monkey_lak_lak@hotmail.com

 16. saranyoo
  16/10/2011 ที่ 04:19

  ขอพาสแตกไฟล์ด้วยคับ monkey_lak_lak@hotmail.com

 17. chaiwat
  16/10/2011 ที่ 13:40

  รบกวนขอพาสด้วยครับผม chaiwat.wirat@gmail.com

 18. hogn
  18/10/2011 ที่ 01:36

  รบกวนขอพาสด้วยครับ bakerhong@gmail.com

 19. 18/10/2011 ที่ 09:31

  zoro :

  ขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ kittiwannasiri@gmail.com

  #16 เรียบร้อยแล้วครับ

 20. 18/10/2011 ที่ 09:33

  saranyoo :

  พอพาสด้วยครับ monkey_lak_lak@hotmail.com

  #17 เรียบร้อยแล้วครับ

 21. 18/10/2011 ที่ 09:35

  chaiwat :

  รบกวนขอพาสด้วยครับผม chaiwat.wirat@gmail.com

  #19 เรียบร้อยแล้วครับ

 22. 18/10/2011 ที่ 09:37

  hogn :

  รบกวนขอพาสด้วยครับ bakerhong@gmail.com

  #20 เรียบร้อยแล้วครับ

 23. 18/10/2011 ที่ 09:38

  ขออภัย ช่วงนี้งานเยอะ จึงไม่ได้เข้ามาตอบกระทู้ครับ

 24. ob ba
  20/10/2011 ที่ 15:09

  รบกวนขอพาสด้วยครับแตกไฟล์
  11-HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1
  jumpee_ob@hotmail.com

 25. 21/10/2011 ที่ 14:26

  ob ba :

  รบกวนขอพาสด้วยครับแตกไฟล์
  11-HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1
  jumpee_ob@hotmail.com

  #26 เรียบร้อยแล้วครับ

 26. ob ba
  21/10/2011 ที่ 21:48

  ขอบคุณมากครับๆๆๆๆ

 27. ob ba
  21/10/2011 ที่ 21:50

  ได้ความรู้สุดยอดมากเลยครับ

 28. เทน
  24/10/2011 ที่ 22:10

  สุดยอด ขอบคุณครับ

 29. nuss
  31/10/2011 ที่ 17:05

  ขอบคุณคับ ขอพาสเวริด์ด้วยคับ

 30. nuss
  31/10/2011 ที่ 17:06

  ขอบคุณคับ ขอพาสเวริด์ด้วยคับ dolphinguy20@hotmail.com

 31. Metamon
  01/11/2011 ที่ 17:47

  ขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ metamonpokie@gmail.com

 32. 01/11/2011 ที่ 18:03

  Metamon :

  ขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ metamonpokie@gmail.com

  #34 เรียบร้อยแล้วครับ

 33. nitidhero
  02/11/2011 ที่ 18:57

  ขอพาสด้วยครับ nitidhero20@hotmail.com

 34. 03/11/2011 ที่ 16:45

  very good

 35. 03/11/2011 ที่ 23:09

  nuss :

  ขอบคุณคับ ขอพาสเวริด์ด้วยคับ dolphinguy20@hotmail.com

  #36 เรียบร้อยแล้วครับ

 36. 15/11/2011 ที่ 14:45

  รบกวนขอพาสเวริด์ด้วยคนครับ walex0019@gmail.com

 37. fong
  16/11/2011 ที่ 23:27

  รบกวนขอพาสเวิร์ด แตกไฟล์รอมครับ fong_yuta@hotmail.com

  ขอบคุณครับ

 38. 17/11/2011 ที่ 12:32

  Arjuna ( อรชุน ) (@Arjuna0019) :

  รบกวนขอพาสเวริด์ด้วยคนครับ walex0019@gmail.com

  #39 เรียบร้อยแล้วครับ

 39. 17/11/2011 ที่ 12:33

  fong :

  รบกวนขอพาสเวิร์ด แตกไฟล์รอมครับ fong_yuta@hotmail.com

  ขอบคุณครับ

  #41 เรียบร้อยแล้วครับ

 40. golfzz
  28/11/2011 ที่ 17:58

  ขอ pass แตกไฟล์ด้วยครับ dekza171@hotmail.com

 41. 01/12/2011 ที่ 15:21

  ขอพาสแตกไฟล์ rom 11-HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1 ครับ sadood_za@hotmail.com ขอบคุณครับ

 42. 01/12/2011 ที่ 20:47

  ขอพาส 11-HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1 ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

 43. 02/12/2011 ที่ 17:04

  golfzz :

  ขอ pass แตกไฟล์ด้วยครับ dekza171@hotmail.com

  #44 เรียบร้อยแล้วครับ

 44. 02/12/2011 ที่ 17:05

  Pauluck Rodkunmuang :

  ขอพาส 11-HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1 ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

  #46 เรียบร้อยแล้วครับ

 45. silicon
  03/12/2011 ที่ 01:45

  ขอ password ด้วยครับ silicon.si@hotmail.com
  ขอบคุณครับ

 46. 03/12/2011 ที่ 14:42

  #49 เรียบร้อยแล้วครับ

 47. Mc
  07/12/2011 ที่ 08:02

  ขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ ขอบคุณครับ zoziety052@gmail.com

 48. 09/12/2011 ที่ 17:34

  ขอ pass ด้วยคนครับ

 49. Pak
  11/12/2011 ที่ 00:57

  ขอ pass

 50. aoo
  24/12/2011 ที่ 18:56

  ขอ pass ด้วยคนครับ

 51. 27/12/2011 ที่ 21:05

  ขอ pass แตกไฟล์หน่อยครับ ^^
  tototoon_aun@hotmail.com

 52. tanayus
  09/01/2012 ที่ 06:40

  ขอ password แตกไฟล์ ด้วยครับ tanayus@hotmail.com

 53. pat
  10/01/2012 ที่ 09:49

  ผมขอ Pass ด้วยนะครับ senbonsakura@live.com

 54. Noname
  10/01/2012 ที่ 10:33

  aoo ,tototoon_aun@hotmail.com,tanayus@hotmail.com,senbonsakura@live.com

  เรียบร้อยแล้วครับ

 55. 13/01/2012 ที่ 05:11

  รบกวนขอ pass แตกไฟล์หน่อยครับ

 56. Mee
  20/01/2012 ที่ 20:08

  รบกวนขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ ของ HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1
  saweksoot@gmail.com

 57. volk
  21/01/2012 ที่ 16:09

  มีการทำจาก hboot-6-02.1002 เป็น 1.02.0000 ไหมครับ
  ผมหาไม่เจอ

  • 02/02/2012 ที่ 02:00

   ส่งรูปภาพ ที่เป็น 1.02.0000 มาทีครับ และ Version Android ผมคาคว่าจะเป็น Version เก่าครับ
   ให้ Up Version ใหม่ได้เลยครับ ได้จากเมนูปรับปรุง Rom ครับ ของมือถิอ

 58. atommic
  28/01/2012 ที่ 18:13

  อยากได้พลาสแตกไฟล์จังเลยครับ
  tom_zero1@hotmail.com

 59. frame
  29/01/2012 ที่ 15:00

  ขอ pass ด้วยครับ framedesu@hotmail.com

 60. 2499Gangsta
  30/01/2012 ที่ 23:39

  ขอพาสหน่อยน่ะครับ bb-bob@windowslive.com ขอบคุณครับ

 61. frame
  01/02/2012 ที่ 12:33

  ผมขอ pass ด้วยนะครับ framedesu@hotmail.com
  ขอบคุณครับ

 62. 02/02/2012 ที่ 01:56

  ช่วงนี้ยุ่งมากไม่ได้เข้่ามาเช็คข้อมูล จึงต้องอภัยมา ณ ที่นี้
  ส่วนที่ขอ Password อดใจรอช่วงเช้าครับ

 63. 03/02/2012 ที่ 15:24

  Password อยู่ในเนื้อหาครับ

 64. ninetynine
  05/02/2012 ที่ 11:52

  ขอ pass ด้วยครับ
  dtexx@hotmail.com

 65. freedom_bb777
  15/02/2012 ที่ 19:25

  good base

 66. pop
  18/02/2012 ที่ 20:49

  รบกวนขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ ของ HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1 newpopimei@msn.com

 67. กระตั้ว
  15/03/2012 ที่ 17:54

  ตอนที่ทำ hboot 6.01.1002 S-OFF เป็น 1.01.0001 S-ON รันไฟล์ fastboot ไม่ได้ค่ะ ลอง ปิดเครื่อง fast boot usb แล้วก็ยังรันไม่ขึ้นค่ะ

  • 16/03/2012 ที่ 17:18

   RUN fastboot.exe หรือ fastboot.bat ครับ มีภาพ error ไหม?
   ถ้าเป็น file fastboot.exe ต้องพิมพ์ในโปรแกรม command ครับ
   Version Windows XP
   start–>run–> พิมพ์คำว่า CMD
   จะขึ้นหน้าจอดำครับ
   พิมพ์คำสั่ง ตามขั้นตอนเลยครับ

 68. h
  16/03/2012 ที่ 19:31

  อยากได้พลาสแตกไฟล์จังเลยครับ

  • 17/03/2012 ที่ 10:08

   password อยู่ในเนื้อหาครับ ท้ายบทครับ

   • h
    18/03/2012 ที่ 13:04

    computernps :

    password อยู่ในเนื้อหาครับ ท้ายบทครับ

 69. h
  18/03/2012 ที่ 13:02

  รบกวนขอพาสแตกไฟล์ด้วยครับ ของ HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1

 70. natzahub
  17/04/2012 ที่ 10:26

  ขอบคุนครับ

 71. natzahub
  17/04/2012 ที่ 10:41

  รบกวนขอพาสเเตกไฟล์ด้วยครับ

 72. 26/04/2012 ที่ 23:20

  รบกวนขอพาสเเตกไฟล์ด้วยครับ tpk_peahl36@hotmail.com

 73. Palmy
  20/05/2012 ที่ 07:33

  เยี่ยมคับ

 74. kungsuccesskung
  02/07/2012 ที่ 11:02

  ติดตรง วิธีการทำ “HBOOT 1.01.0001 S-ON เป็น 1.01.0001 S-OFF” พอทำแล้วมันดันกลับไปเป็น 6.01.1002 ครับ TvT
  ทีนี้พอข้ามไป “การติดตั้ง SuperUser” ใส่ไฟล์3Mbกว่าๆ เข้าไป มันไม่มีถามว่า Do you want to start update? ให้ตอบ Yes ……พอเข้า Recovery มันก็ขึ้นเป้นสามเหลี่ยมสีแดงๆครับ

  เอ่ม ของผมเดิมเป็น 2.2.1 ครับ

  รบกวนด้วยคับ

  • 16/07/2012 ที่ 19:05

   PC49IMG.ZIP ประมาณ 3.49MB นำไฟล์นี้ไปใส่ SD Card มือถือเสียก่อนครับ หลังจากนั้น ถ้าถาม do you want to start update ? ให้ตอบว่า Yes แล้วคอยติดตั้ง SupperUser ครับ

 75. zero
  07/08/2012 ที่ 23:13

  ขอพาสด้วยครับ แตกไฟล์ด้วยครับ ของ HTC Wildfire (2.2 Froyo) V.2.24.707.1 Android 2.2.1 EMail..zero-ohm@hot ครับผมมมม^^

 76. loop
  13/10/2012 ที่ 01:17

  ใช้กับdesireได้มั้ยครับ

 77. tue
  28/02/2013 ที่ 18:52

  ผมได้ Htc one v มาตัวนึงครับ เป็นเครื่องจากไต้หวัน น้องยกให้ครับ ทีนี้ผมทำ hardreset แล้วเตรื่องดับไปเฉยๆครับ ก่อนจะดับหน้าจอแจ้งว่าเครื่องจะทำการ hard reset ภายใน 3 วินาที หลังจากนั้นบนจอไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยครับ แต่พอเสียบสาย usb เข้ากับ com มันเจอเครื่องอยู่ครับ เข้าไปดูใน device manager ก็ฟ้องให้หา driver มา install ครับ ผมลองหาวิธีแก้มาหลายทางแล้วครับ แต่ยังแก้ไม่ได้ พอจะมีแนวทางแก้ไขได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 78. thorranit
  04/09/2013 ที่ 11:37

  มาดู

 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: