หน้าแรก > Network > 1. คำศัพท์ ( Volcabulary ) Computer Network

1. คำศัพท์ ( Volcabulary ) Computer Network


10/100 : ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลได้ที่ความเร็ว 10 Mbps และ100 Mbps
10/100/1000 : ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลได้ที่ความเร็ว 10 Mbps, 100 Mbps และ 1Gbps
Access Point : อุปกรณ์จุดเข้าใช้งานของระบบเครือข่ายแลนไร้สายทำหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงจากเครือข่ายลูกข่าย และ เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบอีเธอร์เน็ตแลนและแลนไร้สาย
Ad-Hoc Mode : โหมดการทำงานของอุปกรณ์ไวร์เลสแลน ที่สามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัย Access Point เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
Bandwidth : ปริมาณข้อมูลที่สายสัญญาณหรืออุปกรณ์สามารถรองรับได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เช่น 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps
Bridge : เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายที่ต่างชนิดกันให้สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้
Bus : เส้นทางสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
CSMA / CA : เป็นกลไกควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง สำหรับสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์บนเครือข่ายไวร์เลสแลน
CTS : สัญญาณที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ปลายทางเพื่อแจ้งให้อุปกรณ์ต้นทางทราบว่าพร้อมจะรับข้อมูลแล้ว
Decryption : การถอดรหัสข้อมูล
Encryption : การเข้ารหัสข้อมูล
Ethernet : ชื่อมาตรฐานของระบบเครือข่าย (IEEE802.3) ที่ใช้สายสัญญาณเชื่อมโยงระบบมีความเร็ว 10 Mbps
Fast Ethernet : ชื่อมาตรฐานของระบบเครือข่าย (IEEE802.3u) ทีใช้สายสัญญาณเชื่อมโยงระบบมีความเร็ว 100 Mbps
Full duplex : กลไกการรับและส่งข้อมูลบนเส้นทางเดียวกันได้ในเวลาพร้อมกัน
Gateway : อุปกรณ์การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายที่มีการใช้ โปรโตคอล และ โครงสร้างระบบที่แตกต่างกัน ให้สามารถสื่อสารติดต่อกันได้ ( Gateway สามารถแปลงจากโปรโตคอลหนึ่งให้เป็นอีกโปรโตคอลหนึ่งได้)
Hop : จำนวน ( link ) ที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์
Hub : อุปกรณ์ระบบเครือข่ายทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงอุปกรณ์มีลักษณะการสื่อสารแบบ Haft duplex
IEEE : สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์
IEEE802.1x : มาตรฐานการพิสูจน์สิทธิ์ด้วย RADIUS Server
IEEE802.11b : มาตรฐานการสื่อสารของไวร์เลสแลน มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 11 Mbps ใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz
IEEE802.11a : มาตรฐานการสื่อสารของไวร์เลสแลน มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps ใช้ย่านความถี่ 5 GHz
IEEE802.11g : มาตรฐานการสื่อสารของไวร์เลสแลน มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps ใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz
Infrastructure Mode : โหมดการทำงานของไวร์เลสแลนที่สามารถทำการสื่อสารข้อมูลไปยังเครือข่าย อีเธอร์เน็ตแลน โดยผ่าน Access Point ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
LAN : ระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่ประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
Mbps : หน่วยวัดความเร็วในการสื่อสารข้อมูลเทียบเป็น 1,000,000 บิตต่อวินาที
NAT : เป็นกลไกทำหน้าที่แปลงหมายเลข IP Address ก่อนรับและส่งข้อมูลออกไปนอกระบบเพื่อป้องกันระบบเครือข่ายไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถรู้ถึงหมายเลข IP Address
PC card : การ์ดแลนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
PCI : มาตราฐานอินเตอร์เฟสเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop
PCMCIA : มาตราฐานอินเตอร์เฟสเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
Repeater : อุปกรณ์ทวนสัญญาณ
Router : อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายและค้นหาเส้นทางในการส่งข้อมูลโดยใช้หมายเลข IP Address
Sever : เครื่องคอมที่ถูกกำหนดให้ดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆบนระบบเครือข่าย
STP : สายสัญญาณตีเกลียวแบบหุ้มฉนวน
Twis pair : สายสัญญาณตีเกลียว
WAN : เทคโนโลยีการเชื่อมโยงระหว่างระบบเครืออข่ายระยะไกล
Wirless : เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลโดยอาศัยคลื่นวิทยุ
Wireless Fidelity (Wi – Fi) : มาตราฐานที่รับรองโดย WECA เพื่อรับรองว่าอุปกรณ์ Wireless LAN ที่ได้รับโลโก้ Wi – Fi สามารถทำงานร่วมกันได้และสนับสนุนมาตราฐาน IEEE802.11 b

Advertisements
หมวดหมู่:Network
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: